Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny

energii. Dlatego reakcję tą przeprowadza się w reformerach. Reformer jest piecem przemysłowym, wewnątrz którego zainstalowane są rury wypeł

Dodane: 09-04-2019 20:32