Czy sporządzić raport oddziaływania na środowisko to obowiązek?

cą się doradztwem środowiskowym. Usługi firmy związane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recykl

Czy sporządzić raport oddziaływania na środowisko to obowiązek? Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

Usługi doradztwa środowiskowego będą obejmować usługi

Firma może zlecić pracę w zakresie doradztwa środowiskowego lub zatrudnić firmę zajmującą się doradztwem środowiskowym. Usługi firmy związane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recykl