Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową?

iel lepiej zna złożone szczegóły swojej branży i środowiska, w którym działa, niezależnie od tego, czy są to potencjalne wyzwania, czy zagroże

Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową? kobize doradztwo

Wiele firm na rynku specjalizuje się i posiada specjalistyczną wiedzę

Klientem jest każdy, kto posiada lub ma prawa do aktywów – od sprzętu po grunt, a nawet po prostu firmę.

Właściciel lepiej zna złożone szczegóły swojej branży i środowiska, w którym działa, niezależnie od tego, czy są to potencjalne wyzwania, czy zagroże